In de huurovereenkomst is vastgelegd dat u maandelijks de huur vooruitbetaalt. Woningstichting Gouderak maakt gebruik van automatische incasso. De huur wordt maandelijks automatisch afgeschreven voor de eerste van elke maand.


Zolang u ervoor zorgt dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat, zorgt Woningstichting Gouderak ervoor dat het juiste bedrag voor de eerste van elke maand wordt afgeschreven. Veranderingen, zoals huurverhoging, gewijzigde servicekosten of huurtoeslag krijgt u tijdig van ons door.


Hoe werkt automatische incasso?

Bij uw huurcontract ontvangt u ook een machtigingsformulier. U ondertekent dit formulier en levert het in bij Woningstichting Gouderak. Heeft u geen machtigingsformulier ontvangen, dan kunt u dit alsnog bij ons aanvragen.

Ik ben het niet eens met een afschrijving.
Neemt u dan contact op met Woningstichting Gouderak via 088 022 59 00.

Ik wil mijn huur opzeggen.
U zegt uw huur minstens een maand voor de einddatum op. Wij beëindigen dan de huurbetaling per de einddatum. Overigens loont het om de huur zo vroeg mogelijk op te zeggen. U leest hier meer over bij Verhuizen.


Huurbetaling niet op tijd


Lukt het u niet de huur op tijd te betalen? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Woningstichting Gouderak. U kunt dan met ons afspreken hoe en wanneer u wel kunt betalen. Dit kan via 088 022 59 00. Eventueel spreken we een betalingsregeling af.

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws