Als u een woning huurt bij Woningstichting Gouderak, leggen wij de afspraken met u vast in een huurovereenkomst. Ook uw eventuele medehuurder staat genoemd op de huurovereenkomst.


In de huurovereenkomst staat bijvoorbeeld hoe u zich gedraagt als een goed huurder en hoe u bijtijds de huur opzegt, als u gaat verhuizen. Er staat ook in uit welke onderdelen de huurprijs bestaat, welke andere kosten er zijn en hoe u de maandelijkse huur betaalt. Op de huurovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing. Die leest u hier.

Medehuurder
Als u een huurovereenkomst tekent, staat ook uw eventuele medehuurder genoemd. Uw medehuurder is net als u aansprakelijk voor de afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Als de hoofdhuurder overlijdt of de woning verlaat, kan de medehuurder in de woning blijven wonen en de huurovereenkomst voortzetten.

Medehuurderschap is niet in alle gevallen mogelijk. Het is belangrijk dat u dit aanvraagt bij Woningstichting Gouderak. Dit doet u per brief. Bij de brief doet u de volgende gegevens:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaat-medehuurder.
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u en de kandidaat-medehuurder minimaal
    2 jaar samen staan ingeschreven op het adres en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.
  • Kopie van de laatste inkomensspecificatie van de kandidaat-medehuurder.
  • Eventueel een kopie van het samenlevingscontract.

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws