Woningstichting Gouderak verricht regelmatig onderhoud aan uw woning. Wilt u daarnaast

een storing of defect melden, dan kunt u dat via het formulier reparatieverzoek kenbaar maken. Als u dat invult en verstuurd, neemt aannemer Oostrom contact met u op voor het maken van een afspraak.

 

Voor spoedgevallen kunt u bellen met het nummer 088 022 59 01.

U belt dus niet naar Woningstichting Gouderak voor het melden van een storing.

 

Wilt u meer weten over reparatieverzoeken kijkt u dan op de instructiekaart.

Heeft u een niet spoedeisend reparatieverzoek?
Belt u dan tussen 8.00 en 16.00 uur naar 088 022 59 01.

 

Afspraken onderhoudswerkzaamheden
U huurt een woning van Woningstichting Gouderak. In de huurovereenkomst, de algemene
voorwaarden en vanuit de wetgeving zijn verschillende verplichtingen vastgelegd voor
de huurder en verhuurder. Ook als het gaat over onderhoudswerkzaamheden.
Sommige herstelwerkzaamheden zijn uw verantwoordelijkheid en komen dus voor uw
rekening. Voor de andere zorgen wij; deze zijn voor onze rekening.

In deze brochure staan alle werkzaamheden genoemd en wie ervoor verantwoordelijk is.


Klachten over onderhoud
Soms ontstaan er klachten na het doen van onderhoud. Het is belangrijk dat u dit aan ons vertelt.
Wij kunnen dan maatregelen nemen om uw klacht op te lossen. Als u een klacht bij ons meldt,
doet u dit dan schriftelijk. Vermeld in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer; de
omschrijving van uw klacht en wanneer u thuis bent. Dan maken wij een afspraak met u.


Zelf klussen
Stel, u wilt wijzigingen aanbrengen in uw woning. U krijgt van ons veel vrijheid om uw woning 

aan te passen aan uw eigen smaak en woonwensen.

Voor sommige werkzaamheden moet u eerst toestemming vragen aan ons. Maar niet voor alle.

Wanneer u wel toestemming moet vragen, staat in de Regels bij het klussen. Leest u deze dus eerst
voordat u begint met klussen. Tenslotte wilt u voorkomen dat u uw werk ongedaan moet maken
als u weer verhuist! Dus heeft u klusplannen, vult u dan het aanvraagformulier in. U kunt het
hier downloaden. Wilt u toestemming vragen voor het plaatsen van zonnepanelen, leest u dan ook de technische eisen zonnepanelen na!


Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact met ons op

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws