Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Dit kan op elke dag
van de maand. Wel geldt een wettelijke opzegtermijn van minimaal een maand.


Eerder opzeggen loont
Als u gaat verhuizen moet u uw huur minstens een maand voor uw verhuizing opzeggen.
Eerder opzeggen mag ook. Het loont zelfs om dat te doen. U heeft dan meer tijd om de
woning in orde te brengen. Ook kunt u al een afspraak maken met de nieuwe huurder over
de overname van spullen. Soms is de nieuwe huurder nog niet bekend. Als dat een week
voor het einde van de huurperiode het geval is, kan er geen overname plaatsvinden en moet u
de spullen alsnog verwijderen.

Een andere reden om uw huur vroeg op te zeggen is dat u in aanmerking komt voor een
cadeaubon. Als uw huuropzeggingsformulier zes weken voor beëindiging van het
huurcontract bij ons binnen is, ontvangt u van ons een cadeaubon van € 25,=. Is dit acht
weken voor beëindiging, ontvangt u zelfs een cadeaubon van € 50,=. Zonde om te laten
liggen!


Schriftelijk opzeggen
Het opzeggen van de huur moet u doen door het invullen van een huuropzeggingsformulier.
Dit formulier kunt u halen bij het secretariaat van Woningstichting Gouderak of u downloadt het hier.

Op de opzegging moet de handtekening van de hoofdhuurder en de eventuele medehuurder staan.
Ook ontvangen wij graag uw nieuwe adresgegevens. 
Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen,
krijgt u een bevestiging van ons.


Controle van uw woning
Voordat u de woning verlaat, komt een medewerker van Woningstichting Gouderak twee keer bij u langs.
Voor een eerste controle en een eindcontrole. Hiervoor maken wij van te voren een afspraak met u.

- Eerste controle:
Tijdens de eerste controle kijkt de medewerker naar de staat van de
woning. Soms moet u nog enkele werkzaamheden uitvoeren om de woning in goede
staat te brengen. Dit vult de medewerker in op een formulier. U mag de werkzaamheden
tot de laatste huurdag zelf uitvoeren. Of ze, op uw kosten, door Woningstichting Gouderak laten uitvoeren.

- Eindcontrole:

 Bij de eindcontrole loopt de medewerker van Woningstichting Gouderak met u door de woning. Hij/zij controleert of de afgesproken werkzaamheden zijn gedaan. Ook nu worden de resultaten
op een formulier vastgelegd dat u beiden ondertekent. U levert vervolgens de sleutels in.
 Als de werkzaamheden niet of niet correct zijn uitgevoerd, voeren wij de werkzaamheden op
uw kosten uit.


Overname
Als u verhuist, heeft u vaak niets meer aan vloerbedekking, laminaat of gordijnen. Het kan
zijn dat de nieuwe huurder deze van u wil overnemen. Zodra wij weten dat u gaat verhuizen, zoeken
wij een nieuwe huurder voor uw woning. Samen spreekt u af wat u in de woning achterlaat en wat
de nieuwe huurder overneemt. Woningstichting Gouderak is hierin geen partij. Het is wel belangrijk
dat u de gemaakte afspraken vastlegt op het overnameformulier. U bewaart beiden een exemplaar.
Een kopie hiervan levert u in bij de controle van uw woning.


Betaling beëindigen


De huurbetaling wordt beëindigd op de laatste huurdag. Als u Woningstichting Gouderak heeft
gemachtigd, hoeft u niets te doen. Wij zorgen hier dan voor. Heeft u uw bank zelf gemachtigd voor
de huurbetaling, dan moet u de bank ook zelf opdracht geven om de betaling te beëindigen.


Eindafrekening


Wanneer u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u de eindafrekening. Deze eindafrekening
bestaat uit drie onderdelen:

  • Huur (U ontvangt teveel betaalde huur terug of de nog niet betaalde huur wordt in mindering gebracht)
  • Eventuele kosten voor herstelwerkzaamheden

  • Retour waarborgsom


In de eindafrekening is de afrekening voor de servicekosten nog niet verwerkt. Deze afrekening
maken wij op aan het einde van het stookseizoen.

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws