Graag stellen wij u op de hoogte van enkele wijzigingen in de structuur van Woningstichting Gouderak. De WSG heeft afgelopen jaren een strategische heroriëntatie gedaan op haar rol en bestaan. Besloten is klein en zelfstandig te blijven.Daarbij willen wij als kleine corporatie zowel de professionele kwaliteit kunnen leveren die van ons mag worden verwacht alsook kosten efficiënt kunnen opereren. De WSG heeft de overtuiging dat het klein blijven de beste manier is om haar huurders te blijven bedienen van een goede woning en woonomgeving met een gedegen en adequate dienstverlening. Op delen van de dienstverlening zijn wij als corporatie echter te klein om de juiste kwaliteit te borgen. Daarvoor gaan wij samenwerkingen aan met anderen die dat wel kunnen. Dit zal stapsgewijs in 2014 worden voorgegeven.

De WSG-organisatie krijgt ook een andere werkvorm. Het bestuur van op dit moment zeven mensen zal met ingang van 1 juli 2014 worden teruggebracht tot één bestuurder met een deeltijd functie. Daarnaast zal er een heel kleine organisatie komen van één of twee medewerkers. Op deze nieuwe manier van werken vorm te geven zijn de statuten met ingang van 26 mei 2014 aangepast. U kunt hier de nieuwe statuten lezen.

Deze statuten sluiten ook goed aan bij wat heden gangbaar is op het gebied van good governance. De statuten zijn ook aangeboden voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 

Het benoemen van de bestuurders was voorheen een zaak van het bestuur. met ingang van de huidige statuten is dit in handen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft na consultatie van de Huurdersbelangenvereniging Gouderak het voornemen Karel van Berk te benoemen als bestuurder met ingang van 1 juli 2014. De andere bestuursleden zullen per 30 juni 2014 terug treden. De Raad van Toezicht dankt de bestuursleden Minke van Leeuwen, Genno Wolthers, Leen Huisman, Theo Huisman, Miriam Geneugelijk en Ad Flier voor hun bijdrage aan de Woningstichting Gouderak. Met een niet aflatende passie en gedrevenheid hebben wij zich jarenlang ingezet voor de huurders, de woningvoorraad en de woonomgeving in het dorp.

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws