Gouderak, 21 maart 2017 

Wst.Gouderak onder verscherpt toezicht 

De Autoriteit Woningcorporaties heeft Wst. Gouderak onder verscherpt toezicht geplaatst.
Gevraagd is om een herstelplan neer te leggen voor 1 juni 2017.


Wst Gouderak heeft een extern adviseur gevraagd hierbij ondersteuning te bieden.
Wst.Gouderak zet in op een gedegen en snelle indiening en afwikkeling van het herstelplan. 

Huurders, leveranciers en andere relaties van Wst. Gouderak zullen op geen enkele wijze
nadeel ondervinden van de nu ontstane situatie. Zij kunnen op ons rekenen als altijd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: 

 

Wanneer u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de heer K.A. van Berk 088 0225902 

Contact

Woningstichting Gouderak 
Kranepoort 4a

2831AK Gouderak
 
 tel icon 088 022 59 00
 
 email icon Mail ons
 
 reperatie icon Reparatieverzoek
 

Nieuws